mgb skin เป็นแบรนด์ความงามที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีความไวต่อความงามสูงโดยใช้ความรู้ด้านความงามและสุนทรียศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ MEGBABY ได้ปลูกฝังมาจนถึงตอนนี้
เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในยุคนั้นเช่นการดูแลผู้สูงวัย * การดูแลผิวบอบบางและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องผูกพันกับทฤษฎีความงามที่ถูกนำมาใช้จนถึงปัจจุบัน * การดูแลที่เหมาะสมกับวัย

ความงามที่ดี