Potion เซลล์ชีวภาพ

¥8,800

ความจุและน้ำหนัก:8G x 4EA

ขนาดกล่อง
ความกว้าง 17.6 ซม. ×สูง 3.6 ซม. ×ลึก 9.8 ซม

※เมื่อผงคอลลาเจนไม่ปรากฏ
หากปุ่มสีขาวไม่ถูกผลักไปจนสุดผงไม่ปรากฏขึ้น มีพลังเล็กน้อยดังนั้นโปรดผลักดันและเขย่ามัน เสร็จสมบูรณ์เมื่อความขุ่นออกมา