หน้ากากความใจเย็นสำหรับอาร์เทมิเซีย

¥1,870

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความสามารถและน้ำหนัก มิลลิลิตร x-5